Ditulis pada 1 December 2014 , oleh Seni Rupa
NAMA NIP / NIK Email JABATAN FUNGSIONAL FOTO
Femi Eka Rahmawati, S.Sn, M.Pd 820526 12 3 2 0053 Tenaga Pengajar
Fatmawati, M.Sn. 810414 12 1 2 0163  fatma@ub.ac.id Tenaga Pengajar
Romy Setiawan, S.Pd., M.Sn. Tenaga Pengajar
Dyanningrum Pradhikta, M.Ds Tenaga Pengajar
Mayang Anggrian, M.Pd  mayang14@ub.ac.id Tenaga Pengajar
Nur Iksan, M.Sn Tenaga Pengajar
M. Eksan, M.Pd Tenaga Pengajar
Triano Nanda S, M.Pd Tenaga Pengajar