Laboratorium Ilmu Humaniora

Fakultas Ilmu Budaya

Mandarin

humaniora
Chusangji Zhongwen : (24x pert./paket)
Chuxiaji Zhongwen : (24x pert./paket)
Zhongji Zhongwen : (24x pert./paket)
Gaoji Zhongwen : (24x pert./paket)
Huihua Xuexiban : (15x pert./paket)